نمایندگی هسته خرما لنگرود مرغوب

نمایندگی فروش هسته خرما مرغوب در لنگرود به دلیل تولید خرما در این شهر فعالیت چشمگیری را در بازار انجام می دهد.
فروش ویژه ی انواع هسته خرما مرغوب برای کاربردهای مختلف موجب شده است تا نمایندگی هایی در شهرهایی که تولیدکننده ی خرما هستند تاسیس گردد. این نمایندگی های فروش هسته خرما به توزیع این محصول می پردازند.
بازار نیز از فروش در نمایندگی هسته خرما استقبال کرده و انواع هسته خرما را به این طریق تهیه می کند. در شهر لنگرود نمایندگی هسته خرما یکی از فعال ترین آن هاست.
منبع: بازار خرما ایران