قیمت عمده هسته خرما و ضایعات

انواع هسته خرما و ضایعات مربوط به آن هرساله مورد توجه افراد زیادی قرار می گیرد که می توان آن را به صورت عمده و باقیمت مناسب تهیه کرد.
عوامل موثر بر ضایعاتی شدن خرما چیست؟

به صورت میانگین هر سال حدود 70 تا 80 تن از انواع مختلف میوه خرما نابود می شود. از آن جایی که در هنگام برداشت میوه از تکنولوژی های روز استفاده نمی شود و به صورت سنتی و غیر بهداشتی این کار انجام می شود.

متاسفانه این قضیه منجر به تلفات و از بین رفتن مقداری زیادی از این محصول در طول جمع آوری، بسته بندی و حمل و نقل می شود که باعث ضایعاتی شدن این میوه می شود.

در خرما معمولا 2 نوع ضایعات به وجود می آید که میزان آن در مراحل مختلف قابل توجه است.