قیمت خرید هسته خرما صنعتی تازه

قیمت خرید هسته خرما صنعتی تازه به دلیل استفاده از دستگاه های هسته گیر ارزانتر از سایر هسته های خرما می باشد.
جدا کردن هسته خرما از خود آن همان تفاوتی است که باعث می شود قیمت انواع هسته ی خرما در بازار تغییر کند. دستگاه های هسته گیر از مهمترین دستگاه های کاربردی در بازار هستند که می توانند هسته خرما صنعتی را از خرما جدا کنند.
این کار به دلیل استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک می تواند قیمت خرید هسته خرما تازه را کاهش دهد.
منبع: بازار خرما ایران