قیمت انواع هسته خرما خشک اصل

قیمت انواع هسته خرما خشک اصل در بازار با توجه میزان فروش در هر فصل تعیین شده و تاثیر زیادی از این آمار می پذیرد.

هسته خرما یکی از محصولات جدید است که کاربرد های محدودی را در بازار دارد و لذا مشتریان آن تعداد معینی هستند.

اما این تعداد از مشتریان تنها می توانند در فصول معینی خرید کنند و لذا میزان فروش در فصل تغییر می کند.

به همین خاطر است که قیمت انواع هسته خرما خشک اصل بر اساس آنچه گفته شد تعیین می شود و مکانیسم بازار تاثیر زیادی روی آن خواهد گذاشت.