فروش هسته خرما برای گاوداری ها

فروش هسته خرما برای گاوداری ها به یک امر رایج تبدیل شده است زیرا خریداران انواع این محصول به مزیت های آن برای تغذیه دام پی برده اند.
هسته ی خرما با اندازه های مختلف پودر شده عرضه می گردد زیرا که گاوداری ها منبع اصلی خرید این محصول هستند. در واقع مزیت های خوب تغذیه دام از پودر هسته ی خرما موجب شده است تا گاوداری ها به خرید این محصول بپردازند.
انواع هسته ی خرما نیز به همین دلیل به فروش می رسد و در بسیاری از موارد موجب افزایش شیردهی در این مراکز می شود.
منبع: بازار خرما ایران