فروش خرما ضایعاتی و هسته مرغوب

در بازار انواع خرما ضایعاتی و هسته مرغوب به صورت عمده و تناژ بالا برای مصارف انسانی و دام و طیور خرید و فروش می شود.
در خرما به طور معمول به دو طریق ضایعات رخ می دهد که در ادامه در مورد آن بحث می کنیم.

مورد اول ضایعات فیزیولوژیک می باشد که مربوط می شود به دگرگونی طعم و ازبین رفتن عطر آن و عوض شدن رنگ میوه یا تاریک شدن رنگ آن.

مورد دوم از ضایعات میکروبیولوژیک است که علت آن عملکرد کپک و مخمرها می باشد.
گزارشات آمار و ارقام های متفاوتی از میزان ضایعات در طول برداشت و پس از آن بیان می کند که این نشان دهنده ی این موضوع است که تا کنون تحقیقات جامعی پیرامون مقدار دقیق ضایعات این محصول صورت نگرفته است.

از آن جایی که این مسئله اهمیت به سزایی در نظام توزیع محصولات دارد بنابراین باید با دقت و حساسیت بیشتری این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.