صادر کننده هسته خرما مرغوب

بازار خرمای ایران، صادر کننده ارقام مرغوب هسته خرما به کشورهای آسیایی و اروپایی می باشد.
خرما یکی از محصولاتی است تمام اجزای آن کاربرد خاص و منحصر به فرد خود را دارد.

خرما ارزش غذایی بسیار بالایی دارد و از نظر اقتصادی نیز سودآوری مناسبی برای کشورمان دارد.
رقم های متنوع و متعدد خرما در کشور کاشته می شود.

برخی ارقام خرما را بدون هسته می کنند و در حالت بدون هسته بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
هسته ی برخی ارقام خرما را دامداران خریداری می کنند و به عنوان غذای دام هایشان استفاده می نمایند.

برای تهیه ی ارقام مرغوب هسته ی خرما با همکاران ما در ارتباط باشید.