دونده ای که با خوردن پیاز میدان شیراز دوپینگ کرد

به علاوه، این مطالعه نشان داد که افراد مسن‌تری که اغلب پیاز میدان شیراز مصرف می‌کردند، خطر شکستگی لگن را تا بیش از 20 درصد در مقایسه با افرادی که هرگز آن را نخوردند، کاهش دادند.

اعتقاد بر این است که پیاز به کاهش استرس اکسیداتیو، افزایش سطح آنتی اکسیدان و کاهش تحلیل استخوان کمک می کند، که ممکن است از پوکی استخوان جلوگیری کند و تراکم استخوان را افزایش دهد.

خلاصه
مطالعات نشان می دهد که مصرف پیاز با بهبود تراکم مواد معدنی استخوان مرتبط است.

7. خاصیت آنتی باکتریال دارند
پیاز می تواند با باکتری های بالقوه خطرناکی مانند اشریشیا کلی (E. coli)، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس (S. aureus) و باسیلوس سرئوس مبارزه کند.

علاوه بر این، نشان داده شده است که عصاره پیاز از رشد Vibrio cholerae، یک باکتری که یک نگرانی عمده برای سلامت عمومی در برخی از نقاط جهان است، جلوگیری می کند.

به نظر می رسد کوئرستین استخراج شده از پیاز یک راه بسیار قوی برای کاهش رشد باکتری ها باشد.

برخی از مطالعات لوله آزمایش نشان می دهد که کورستین می تواند از رشد چندین گونه از باکتری ها، از جمله هلیکوباکتر پیلوری (H. pylori)، نوعی باکتری مرتبط با زخم معده و برخی سرطان های گوارشی جلوگیری کند.

مطالعه دیگری در لوله آزمایش نشان داد که کورستین به دیواره های سلولی و غشای E. coli و S. aureus آسیب می رساند

خلاصه
نشان داده شده است که پیاز از رشد باکتری های بالقوه مضر مانند E. coli و S. aureus جلوگیری می کند.

8. ممکن است سلامت گوارش را تقویت کند
پیاز منبع غنی فیبر و پری بیوتیک است که برای سلامتی مطلوب روده ضروری است.

پری بیوتیک ها انواع غیرقابل هضم فیبر هستند که توسط باکتری های مفید روده تجزیه می شوند.

باکتری های روده از پری بیوتیک ها تغذیه می کنند و اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه از جمله استات، پروپیونات و بوتیرات ایجاد می کنند.