خرید انواع پودر هسته خرما و ضایعات

انواع پودر هسته خرما و ضایعات برای مصارف صنعتی و آزمایشگاهی مورد توجه قشرهای مختلف جامعه قرار می گیرد و به صورت عمده خرید و فروش می شود.

هنگامی که مخمرها به خرما حمله می کنند و آن را تحت تاثیر خود قرار می دهند باعث آسیب زدگی شدیدی به بخش خوراکی میوه می شود. از جمله علائم آن رنگ باختگی که در آن به وجود می آید و از بین رفتن بو و عطر خرما است.

اگر درصد رطوبت موجود در خرما به حدی برسد که باعث شود به کمک نمو مخمر ها بیاید، در آن صورت باعث نابودی مزه و عطر خرما می شود.

قارچ ها از نظر میزان تخریب پذیری در مقایسه با مخمرها در مقام دوم قرار می گیرد.