خریدار هسته خرما جهرم مرغوب

خریدار هسته خرما جهرم با کیفیت مرغوب با سازگاری هرچه تمام تر با تولید کنندگان پودر هسته ی خرما توانسته اند راندمان مصرف هسته خرما را بالا ببرند.

هسته ی خرما محصولی شگفت انگیز و جدیدی است که برخی از مراکز آن را خریداری می نمایند.

تولید کنندگان پودر هسته ی خرما به دلیل مصرف متعدد هسته ی خرما در این مراکز باید سازگاری با خریدار هسته خرما داشته باشند تا اندازه ی پودر هسته ی خرما متناسب با نیاز خریدار باشد.

تولید پودر هسته خرما بدون شناخت نیاز خریدار موجب می شود که رانمان مصرف هسته ی خرما در این مراکز پایین آید.