تولید کننده هسته خرما جیرفت در ایران

تولیدکننده هسته خرما جیرفت در ایران بهترین روش فروش این محصول را برای توسعه دادن به شناخت مردم اینترنت می داند.

با اینکه خرما از دیرباز جزوی از سفره ی غذایی مردم و به خصوص جنوبی ها قرار دارد اما هسته خرما نامی غیر آشنا برای عوام بوده و از خواص آن بسیاری آگاهی ندارد.

از همین رو تولیدکننده ی هسته خرما جیرفت با استفاده از روش های مختلفی سعی می کند تا این آگاهی را در مردم بالا ببرد. در ایران استفاده از اینترنت بسیار مرسوم شده و این روش راهی برای آشنایی مردم با انواع هسته خرما می باشد.