توزیع عمده هسته خرما جهرم تازه

توزیع عمده هسته خرما جهرم تازه با استفاده از اینترنت برای مراکزی که به روش های مختلف قصد خرید این محصول را برای مصرف دام خود دارند کمک شایانی نموده است.

تا چند سال پیش کسی که قصد خرید هسته خرما جهرم را داشت می بایست به این شهر سفر کرده تا از کارگاه های مختلف این محصول را تهیه می کرد.

اما امروزه با توزیع عمده هسته خرما از طریق اینترنت دسترسی به خرید و فروش راحت تر شده و هسته خرما تازه در بازار به روشی ساده تر عرضه می شود.

حال دیگر مصرف کننده هسته خرما برای تغذیه ی دام خود نیاز به سفر ندارد و بهترین هسته خرما از این طریق عرضه می شود.