انواع پودر هسته خرما صنعتی

در کشور ما از انواع مختلف خرما استفاده ی صنعتی می گردد.هسته ی بدست آمده بعد از فرآوری این محصول نیز بصورت پودر هسته به فروش می رسد.

امروز از انواع مختلف خرما استفاده های فراوانی می شود.
از انواع مرغوب آن انواع مختلفی از چیپس و قند خرما، و از انواع ضعیف ترآن در تولید شیره و سرکه استفاده می گردد.

در هر دوی این فرآیند ها مقادیر زیادی از هسته خرما تولید می گردد که از آن می شود استفاده های زیادی برد.
در این مرکز سعی نموده ایم انواع مختلف این محصول را با نازلترین قیمت عرضه نماییم.