انواع هسته خرما هندی باکیفیت

انواع هسته خرما هندی با کیفیت در بازار بیشتر از هسته ی خرما ایرانی به فروش می رسد زیرا قیمت آن برای دامداری ها کمتر در نظر گرفته شده است.

هسته ی خرما محصولیست که در بازار با کیفیت خوب و بد شناخته می شود اما خرید و فروش ان تنها به دلیل قیمت هسته ی خرما ممکن است برخلاف کیفیت صورت بگیرد. هسته ی خرما هندی بسیار بالاتر از هسته خرما ایرانی به فروش می رسد و این یک نمونه از آن است.

انواع هسته ی خرما باکیفیت هندی به دلیل قیمت پایین آن بیشتر از هسته خرما ایران در بازار به فروش می رسد و برای دامداری ها این نرخ پایین تر در نظر گرفته می شود.