آغاز صادرات انواع پودر هسته خرما

با آغاز صادرات انواع پودر هسته خرما به کشورهای مختلف، اغلب تولید کنندگان در کشور بر میزان تولید خود در این زمینه افزوده اند.

پودر هسته خرما که خاصیت درمانی بسیار بالایی دارد، در مصارف مختلف غذایی از آن استفاده می نمایند که مهمترین آن برای تولید قهوه استفاده می شود.

با توجه به آزمایشاتی که پژوهشگران آلمانی داشتند، هسته خرما را بهترین ماده برای پیشگیری از سرطان روده معرفی نمودند؛ که این عوامل به مراتب سبب شد تا علاوه بر اینکه میزان تولید آن در ایران افزایش یابد، راه خود را برای صادرات نیز هموار سازد که در حال حاضر تجارت این محصول را اغلب بازرگانان داخلی و خارجی آغاز نموده اند.